chào mừng ngày doanh nhân việt nam

12/10/2019

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam; hằng năm, lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”.
Việc Thủ tướng Chính phủ quyết đinh lấy ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc - đó chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

 

 

Nhân đó, "Ngày doanh nhân Việt Nam" mang đến thông điệp:

Động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân.
Động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Với chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân cùng sự hỗ trợ nhiệt tình - đội ngũ doanh nhân Việt Nam tự tin sẽ nổ lực góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

 Tin tức

Tin Vạn Xuân Tin bất động sản Videos

Video

FACEBOOK FANPACE

Thống kê truy cập

Đang online: 11
Tổng lượt truy cập: 1382169